1. Rykker: Herreklubben går snart i gang, men…

… Herreklubbens finansdirektør opfordrer til at “de sidste” lige får betalt kontingent, da det ellers vil betyde I ikke kan bestille starttider i Herreklubbens bloktider, og heller ikke deltage i de turneringer vi vil starte op fra og med torsdag den 14. maj.

Vi vil snarest informere omkring hvordan vi vil afvikle Herreklubturneringer fra den 14.5 og frem, hvor vi naturligvis vil følge de til enhver tid gældende retningslinjer som både sundhedsmyndighederne og KG udsteder.

Men se nu at komme til lommerne og få betalt kontingentet!