Order of Merit forklaring

Herreklubbens Order of Merit, er en gennemgående turnering startet i 2006, som gælder på alle 18 hullers runder i løbet af en herreklubs sæson, der er to Majors,en i løbet af foråret og en i løbet af sensommeren, og det er top 30 som får andel i point.

Det antal point der er at fordele imellem Top 30 afgøres af det samlede deltager antal, hver deltagende spiller tæller med 100.000 point til den samlede pulje af point for den pågældende  herredag, så jo flere deltagere der er på en herredag, jo flere point vil der være til fordeling blandt Top 30.
Fastsættelsen af Top 30 går på tværs af de rækker (A, B & C) der bestemmes for den pågældende Herredag, således at det er bedste score i point eller slag, blandt alle deltagende spillere på dagen, der er tællende.
Hvis der således er f.eks. 103 deltagere er der (103 x 100000) 10.300.000 at fordele imellem Top 30 iht. de fordelingsnøgler (i %) der gør sig gældende for hver enkelt placering i Top 30 (se fordelingsnøgle)

Iht. fordelingsnøgle tildeles derfor placering nummer 1 (10.300.000 x 0,18) 1.854.000 point, placering nummer 2 (10.300.000 x 0,15) 1.545.000 point og placering nummer 30 (10.300.000 x 0,001)
10.300

Er der f.eks. 65 deltagende spillere på dagen vil den samlede pointpulje blive 6.500.000 og give 1.170.00 point til nummer 1, 975.000 point til nummer 2 og 6.500 point til Nummer 30

Ved lige scores lægges disse point sammen og deles med antal spillere.

Majors giver x1,5 point (150.000 per deltager)

 

Fordelings nøgle

Placering %
1 18
2 15
3 10,75
4 7
5 6
6 5
7 4,5
8 4
9 3,5
10 3
11 2,75
12 2,50
13 2,25
14 2
15 1,75
16 1,5
17 1,4
18 1,3
19 1,2
20 1,1
21 1
22 0,9
23 0,8
24 0,7
25 0,6
26 0,5
27 0,4
28 0,3
29 0,2
30 0,1