Steens Rose

Er skænket af Steen Christensen, og gives til en person eller gruppe som har gjort noget ekstraordinært for herreklubben.

Årstal Navn
2023 Finn Petersen
2022 Christer Bergquist
2021 Kasper Hooge Sten Berg
2020 Morten Kongsbak, Michael Løngård Hansen og Henrik Hornby
2019 Erik Malermester Larsen
2018 Per Norup Andersen
2017 Niels Kurer
2016 Henning Johansen
2015 Niels Helmer Petersen
2014 Finn Skaanning
2013 Kurt Fals
2012 Greenkeeper Staben
2011 Christian Carstensen
2010 Ib Hansen
2009 Ken Lauridsen
2008 André Dupont
2007 Rasmus Birkvig
2006 Jørgen Jespersen
2005 Morten Simonsen
2004 Peter Jørgensen
2003 Jan Wijnen
2002 Henning Ryhdahl
2001 Henning Diemar
2000 Flemming Ravnkilde
1999 Erling Schreiber
1998 Steen Von Huth Böhling
1997 Erling Niemann
1996 Claus Hooge-Hansen
1995 Claus Esbensen
1994 Klaus Larsen
1993 Palle Helmer Petersen
1992 Per Knuth
1991 Søren Iversen