Om

Herreklubben i Kokkedal Golfklub

er stiftet som et tilbud til Herrer på 20 år og derover i Kokkedal Golfklub om, at spille en runde golf under turneringsmæssige forhold til fremme af den enkeltes golfniveau og til at øge det kammeratlige samvær alle spillerne imellem.

Nye medlemmer vil få tildelt en mentor fra bestyrelsen, som vil hjælpe med praktiske forhold.

Der spilles på torsdage i sæsonen. Man bestemmer selv med hvem og på hvilket tidspunkt, man vil spille. Se dog nedenstående. Efter endt spil er der mulighed for middag og ca. kl. 21:00, er der præmieoverrækkelse.

Udover de enkelte torsdages individuelle vindere, er der gennemgående turneringer for hele sæsonen, f.eks. Holdturnering, Eclectic, Hulspil, Order of Merit og ”Best Man”.

Sponsorer:

Vore mange sponsorer fremgår af turneringsprogrammet og vores hjemmesider, og vi opfordrer medlemmerne til at støtte sponsorerne.

Herreklubben forventer bl.a. at støtten vises ved tilstedeværelse ved sponsorpræmie-overrækkelse – uanset om man har vundet eller ej.

Bestyrelsen:

Ved afslutningsfestlighederne for sæsonen udpeges den nye bestyrelse for Herreklubben. Den består af en formand plus 7-9 andre medlemmer, der sørger for regnskaber, match-afvikling, festarrangementer, finder sponsorer og står for kontakten til bestyrelsen for Kokkedal Golfklub, af hvilken Herreklubben er en officiel underafdeling med ca. 300 medlemmer.

Se i øvrigt vores hjemmeside: www.kokherrer.dk/bestyrelsen

Hvem kan være medlem?

Alle mandlige medlemmer af Kokkedal Golfklub der fyldt 20 år inden ansøgning om medlemsskab og derover med max. handicap 29,7 for de der var medlem af Herreklubben sæsonen før, og max. handicap 29,7 for helt nye medlemmer af Herreklubben. Skulle handicap i løbet af sæsonen blive større end svarende til 36 slag fra Tee59 for Herrer, skal man spille fra max. 36 antal tildelte slag

Herreklubbens behandling af personlige oplysninger – GDPR?

Med den nye Persondataforordning kræves det at Herreklubben tilgængeliggør en oversigt over følgende:

 • Vi behandler medlemmernes navne, adresser og email-adresse
 • Det er Bestyrelsen for Herreklubben i Kokkedal der er dataansvarlig
 • Formålet med registrering af oplysningerne er, at kunne udsende nyhedsbreve og at udsende opkrævninger for årskontingent
 • Det er med baggrund i Foreningsloven at vi registrerer oplysningerne
 • Vi opbevarer oplysningerne indtil udmeldelse af Herreklubben finder sted.
 • Der videregives ikke oplysninger til aktører udenfor Herreklubben
 • Oplysningerne opbevares af Herreklubbens kasserer, som vedligeholder disse.
 • Oplysningerne slettes når et medlem udmelder sig af Herreklubben

Efter hvilke regler spilles der? 

Efter golfreglerne for amatører.  Alle slag tæller…!

Der spilles efter handicapsystemet. De fleste turneringer er tællende, hvor handicap reguleres op eller ned alt efter resultatet.

Det anbefales, at medlemmer med højt handicap forsøger at spille så tidligt på dagen som muligt, eller tilstræber at komme til at spille med medlemmer med et lavere handicap. Dette får spillet til at glide bedre, hvilket er ensbetydende med flere spillere på banen.

Selvom vi er en officiel underafdeling af Kokkedal Golfklub, og får “tildelt” tid om torsdagen på banen, er det ikke ensbetydende med, at vi har eneret til banen. Almindelig golfetikette skal derfor stadig udvises banens øvrige ikke Herreklub-medlemmer.

Tiden fra kl. 09.00 til 10.30 er reserveret til Herreklubben, og der må spilles i 4 bolde! Fra kl. 14:00 til 17:30 kan der også spilles med 4 bolde. Dette gælder alle, der ønsker at spille 18 huller på disse dage, uanset om man er medlem af Herre-klubben eller ej. I nævnte periode skal alle spillere henvende sig til den officielle starter i klubben, hvor man vil få tildelt første ledige starttid. Spillere skal personligt være til stede for at få tildelt tid. Udover 18 hullers turnering er der også en 9 hullers turnering, som afvikles i tiderne fra sidste starttid for 18 hullers turneringen og 30 minutter frem.

Internet-bestilling i Golfbox for de officielt tilgængelige tider* kan kun bestilles fra lørdag kl 00:00 til tirsdag 00:00. Udenfor Herreklubbens “bloktider” kan man bestille til sig selv plus én gæst, der ikke må være medlem af Kokkedal Golfklub. Se i øvrigt KG’s hjemmeside.

* 09:00-10:30 (alle tider og 4-bolde tilladt) og 14:00 -17:00 (4-bolde) – tiderne varierer i starten og slutningen af sæsonen pga. solens gang!

Hvad koster det at være medlem af Herreklubben?

Årskontingentet bliver fastsat år for år. For 2021 udgør kontingentet 400,- kroner. Kontingentopkrævning sendes via PBS omkring den 1. april.

Hvad bruges disse penge til?

Kontingent anvendes til præmier, fælles festarrangementer, administration, udflugter og venskabs-matcher med andre klubber.

Herudover anvendes et beløb til gaver ved de mærke-dage vore medlemmer kommer ud for.

Hvor og hvornår melder man sig til?

Hos Herreklubbens kasserer eller formand og hurtigst muligt, dog senest dagen før man ønsker at spille med i den første turnering.

Er der specielle præmieregler?

Der spilles normalt i 3 lige store rækker:

 1. rækken er de mindste hcp.
 2. rækken er de mellemste hcp.
 3. rækken er de højeste hcp.

med 3 præmier i hver række.

Ved præmieoverrækkelse skal vinderne være til stede for at få sin præmie.

Gennemgående Holdturnering

Tilmelding foretages enkeltvis på Golfbox hvor man selvfølgelig skal være medlem af Herreklubben.

Der bliver trukket lod blandt alle tilmeldte, hvor der dannes 3-mandshold med en lav, en mellem og en høj-handicapper på hvert hold

2 spillere fra et hold kan godt spille sammen, men så SKAL der være en 3. mand med på runden som markør. Scorekort afleveres fuldstændig som normalt på individuel basis, og Herreklubben regner selv resultatet af holdturneringen ud. Det er summen af de 2 bedste score pr. runde (= Stablefordpoint) af de tre spillere – uanset om man har spillet sammen eller ej.

Resultatet af Holdturneringen vil være de 10 bedste holdturnerings-scores ud af de 16 runder hvor holdturneringen afvikles.

Vinderne skal naturligvis deltage i præmieoverrækkelsen til Afslutningsfesten for at få præmie.

Sponsor til Holdturneringen er igen i år:

Otto Suensons Vinhandel i Hørsholm Midtpunkt!

Ferieturnering / Sommerturnering

Der afholdes ikke en decideret Ferieturnering, men der afholdes almindelige Herredage dog med Herreklubben selv som sponsor de torsdage. der ligger efter efter Kokkedal Ugen.

Tættest på 3. 9. 11. og 17.!

Sponsor med  præmier hver torsdag til den der kommer tættest på par 3 hullerne er Københavns Malerservice A/S.

Man skal naturligvis være på green i 1. slag fra tee-stederne for at komme i betragtning…

Tættest på i 2 slag på 1.hul!

Sponsor med  præmier hver torsdag til den der kommer tættest på i 2 slag på 1. hul er Danske Bank/Private Banking ved Lars Dan-Weibel.

Man skal naturligvis være på green i 2.slaget for at komme i betragtning…

Regnskab 2018

Indtægter Udgifter
Overført fra året før 61.930,16
Kontingenter m.m. 91.338,75
I alt 153.268,91
Præmier og drift 30.104,40
Matchafvikling 10.420,00
Forsæsonmøde 3.317,20
Løvematch 2.737,25
Gillelejematch 8.129,01
Fødselsdagsturnering 8.909,25
Skovtur 13.261,80
Afslutning 19.594,50
Gebyrer, it og bank 4.129,54
Overføres til næste år 52.665,96
Balance 153.268,91 153.268,91