Næste gang(e) – oktober torsdage

Den 1.10, 8.10, 15.10, 22.10 og 29.10 kan alle medlemmer af Herreklubben spille 1.-9. hul og aflevere behørigt underskrevne scorekort i den røde postkasse i foyeren. Den 29.10 vil vi gøre op hvem der har spillet de bedste 9 huller gennem de 5 torsdage – hvor man altså kan lægge op til 5 scorekort i kassen, hvor bedste score af dem så indgår i “noget præmiering”.

Vi arbejder stadig på at finde en måde at få afsluttet sæsonen på, men det kan ikke blive på tilnærmelsesvis samem måde som de første 45 års afslutninger! Mere om det snarest.